Logo

Sales Marketing 0909.168.226

Sales Admin 02 0906 94 99 45

Sales Admin 03 0909 168 226

GĐ Kinh Doanh 0901 371 649

Sale Admin 04 0909 938 932

Hosting

Cá nhân

5GBDung lượng

160GBBăng thông

2Địa chỉ Email

5Addon Domain

20Sub Domain

20Park Domain

5Mysql Server

5Mysql

375.000vnđ/tháng

4.500.000vnđ/năm

Cá nhân

7GBDung lượng

280GBBăng thông

3Địa chỉ Email

30Addon Domain

30Sub Domain

KGHPark Domain

7Mysql Server

7Mysql

455.000vnđ/tháng

5.500.000vnđ/năm

Cá nhân

10GBDung lượng

500GBBăng thông

KGHĐịa chỉ Email

40Addon Domain

40Sub Domain

KGHPark Domain

10Mysql Server

10Mysql

550.000vnđ/tháng

6.600.000vnđ/năm

Doanh Nghiệp Nhỏ

16GBDung lượng

KGHBăng thông

KGHĐịa chỉ Email

KGHAddon Domain

KGHSub Domain

KGHPark Domain

16Mysql Server

16Mysql

800.000vnđ/tháng

9.600.000vnđ/năm

Doanh Nghiệp Nhỏ

20GBDung lượng

KGHBăng thông

KGHĐịa chỉ Email

KGHAddon Domain

KGHSub Domain

KGHPark Domain

20Mysql Server

20Mysql

900.000vnđ/tháng

10.800.000vnđ/năm

Doanh Nghiệp Nhỏ

30GBDung lượng

KGHBăng thông

KGHĐịa chỉ Email

KGHAddon Domain

KGHSub Domain

KGHPark Domain

30Mysql Server

30Mysql

1.000.000vnđ/tháng

12.000.000vnđ/năm

Doanh Nghiệp Vừa

50GBDung lượng

KGHBăng thông

KGHĐịa chỉ Email

KGHAddon Domain

KGHSub Domain

KGHPark Domain

50Mysql Server

50Mysql

1.600.000vnđ/tháng

19.200.000vnđ/năm

Doanh Nghiệp Vừa

70GBDung lượng

KGHBăng thông

KGHĐịa chỉ Email

KGHAddon Domain

KGHSub Domain

KGHPark Domain

60Mysql Server

60Mysql

2.000.000vnđ/tháng

24.000.000vnđ/năm

Doanh Nghiệp Vừa

80GBDung lượng

KGHBăng thông

KGHĐịa chỉ Email

KGHAddon Domain

KGHSub Domain

KGHPark Domain

80Mysql Server

80Mysql

2.500.000vnđ/tháng

30.000.000vnđ/năm

Doanh Nghiệp Vừa

100GBDung lượng

KGHBăng thông

KGHĐịa chỉ Email

KGHAddon Domain

KGHSub Domain

KGHPark Domain

100Mysql Server

100Mysql

3.330.000vnđ/tháng

40.000.000vnđ/năm

Doanh Nghiệp Lớn

300GBDung lượng

KGHBăng thông

KGHĐịa chỉ Email

KGHAddon Domain

KGHSub Domain

KGHPark Domain

300Mysql Server

300Mysql

8.400.000vnđ/tháng

100.000.000vnđ/năm

Doanh Nghiệp Lớn

500GBDung lượng

KGHBăng thông

KGHĐịa chỉ Email

KGHAddon Domain

KGHSub Domain

KGHPark Domain

500Mysql Server

500Mysql

16.600.000vnđ/tháng

200.000.000vnđ/năm