Logo

Sales Marketing 0909.168.226

Sales Admin 02 0906 94 99 45

Sales Admin 03 0909 168 226

GĐ Kinh Doanh 0901 371 649

Sale Admin 04 0909 938 932

Cá nhân

Cá nhân

5GBDung lượng

160GBBăng thông

2Địa chỉ Email

5Addon Domain

20Sub Domain

20Park Domain

5Mysql Server

5Mysql

375.000vnđ/tháng

4.500.000vnđ/năm

Cá nhân

7GBDung lượng

280GBBăng thông

3Địa chỉ Email

30Addon Domain

30Sub Domain

KGHPark Domain

7Mysql Server

7Mysql

455.000vnđ/tháng

5.500.000vnđ/năm

Cá nhân

10GBDung lượng

500GBBăng thông

KGHĐịa chỉ Email

40Addon Domain

40Sub Domain

KGHPark Domain

10Mysql Server

10Mysql

550.000vnđ/tháng

6.600.000vnđ/năm